Selasa, 10 Ogos 2010

CARA-CARA MENERAPKAN AMALAN BERBUDI BAHASA DAN NILAI-NILAI MURNI

Amalan dan penerapan budi bahasa dan nilai-nilai murni sama ada dalam komunikasi, ucapan, pertuturan atau panggilan atau dalam perlakuan dan pergaulan dapat dipraktikkan dalam :

 • institusi kekeluargaan
 • Istitusi kemasyarakatan
 • Institusi pembelajaran
 • Institusi perkhidmatan
 1. Institusi Kekeluargaan
 • Antara Ibu Bapa-Anak-Anak-Ibu Bapa
Ibu bapa wajib mendidik,membimbing dan mengatur anak-anak supaya bertutur dengan baik dan betul serta mempunyai kelakuan terpuji. Antaranya :
 • Patuh, taat, hormat dan menyayangi mereka
 • Menghormati orang lain, menghargai alam sekitar, tumbu-tumbuhan dan haiwan
 • Beradap, bertingkah laku sopan dan tertib dalam semua keadaan
 • Menjaga kebersihan diri, pakaian dan persekitaran
 • Antara Adik-Beradik
Hubungan antara adik-beradik disusun oleh aturan kelahiran dari sulung kepada tengah dan bongsu.Yang muda mesti hormatkan yang tua, adik menghormati kakak dan abang dengan memanggil secara baik gelaran atau pangkat yang lazim dalam masyarakat.Antaranya ialah:

 • Gelaran abang long, abang ngah, kak cik atau sebagainya
 • Pergaulan dan kelakuan antara adik beradik perlulah bersopan santun
 • Rasa hormat-menghormati dan setiakawan serta saling membantu

 • Antara saudara-mara
Hubungan darah dan perkahwinan dengan saudara- mara sebelah ibu dan bapa, ipar dan mentua dan sebagainya hendaklah berasaskan rasa hormat,sopan dan santun melalui tegur sapa dan panggilan mereka

 • Komunikasi dan pergaulan saudara-mara juga harus berasaskan rasa hormat, sopan dan santun.
 • Kunjung-mengunjungi antara saudara-mara adalah amat baik dan dapat mengeratkan hubungan silaturrahim.
2. Institusi kemasyarakatan dan masyarakat umum

 • Antara generasi tua dan muda
Hubungan antara tua dan muda sentiasa berada dalam suasana hormat-menghormati,sayang-menyayangi dan bertatasusila.Antaranya:

 • Mendahulukan yang tua
 • Bertegur sapa dengan panggilan pakcik atau makcik atau kakak atau adik jika lebih muda
 • Bertutur,bercakap atau berbual dengan nada suara lembut,bersopan dan rendah diri
 • Tidak berjenaka sesuka hati,memerli atau memandang rendah,membantah dan bermegah-megah.
 • Yang muda diberi peluang untuk memberi pendapat atau pandangan.
 • Pemimpin Masyarakat dan Orang Awam

Hidup bermasyarakat memerlukan tutur kata yang sopan, fiil yang halus dan berpekerti yang mulia. Antaranya :
 • Menghormati seseorang yang dipilih menjadi pemimpin
 • Bekerja bersama-sama , bermuafakat dan berunding.
 • Semangat bergotong royong.
 • Masyarakat Umum
Anggota Masyarakat yang berbudi adalah orang yang menunjukkan perangai, kelakuan serta peribadi yang baik dan sentiasa menjaga dirinya dari segala macam perlakuan buruk yang tidak disetujui masyarakat. Antaranya :
 • Memberi bantuan terutama kepada warga tua, warga istimewa, wanita dan kanak-kanak.
 • Bertimbang rasa, sabar dan baik hati
 • Mengelak dari membuang sampah dan melakukan kekotoran
3. Institusi Pembelajaran
 • Antara Guru-Pelajar-Guru
Guru mendidik murid-murid termasuklah berbudi bahasa dan berakhlak untuk berkelakuan baik teratur dan sejahtera. Antaranya :
 • Berdisiplin
 • Bertegur sapa dengan penuh hormat dan bersopan santun
 • Menggunakan bahasa yang sopan dan beradab
 • Berani mengakui kesalahan
 • Antara Pelajar-Rakan Sebaya
Saling menghormati sesama rakan. Antaranya :
 • Membiasakan diri mengucapkan salam atau ucap selamat
 • menghargai perbezaan beragama, latar belakang masyarakat dan budaya masing-masing
 • menghargai idea, fikiran dan pendapat serta hak milik rakan sebaya
4. Institusi Perkhidmatan
 • Antara Ketua-Anggota Yang dipimpin Ketua
Layanan baik dan berbudi oleh ketua terhadap kakitangan bawahan akan menimbulkan rasa mesra dan mendorong semua kakitangan berusaha keras untuk membantu ketua mencapai matlamat organisasi.
 • Antara Rakan Sekerja
Sesama rakan sekerja perlulah menunjukkan budi pekerti yang mulia dan bahasa yang halus serta bertimbang rasa akan sentiasa menarik rakan sekerja untuk bersama menjalankan kerja yang bermutu, membina kesatuan organisasi dan juga mencapai matlamat danmisi organisasi.
 • Antara Organisasi- Pelanggan
Anggota perkhidmatan yang berkhidmat di kaunter-kaunter barisan hadapan dan perkhidmatan telefonis menjadi cerminan kepada seluruh organisasi yang diwakilinya.


Oleh: Mogana a/p  Subramaniam   206445


1 ulasan: